بازی‌هـای آموزشـی و فرهنگـی

• تولید بازی‌های آموزشی موبایل، کامپیوتر و آنلاین.
• تولید محتوی با استفاده از مولف‌های مجرب.
• انیمیشن‌های دو بعدی و سه بعدی.
برجستــه‌ترین تولیـدات این بخش:
• بازی‌های ریاضی و علوم اول تا پنجم دبستـان و فارسی اول دبستـان به سفــارش انتشــارات بین المللی گــاج.
• بازی‌هـای آمــوزشی زبان انگلیسـی در ســه رده سنـی از 3 تا 14 سـال به سفـارش شرکـت ویـرا پارسیـان(میشا و کوشا).
• بازی آموزشـی “آموزش نه گفتـن به کودکان” برای کودکـان دبستـانی به سفـارش شرکت آمریکایی whysayno.org.
افتخــــارات:
• نشان تندیس طلایی به مجموعه بازی‌های ریاضی ستاره طلایی گاج از پنجمین جشنواره بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال.
• نشان شایسته تقدیر به نرم افزار آموزشی فارسی اوّل دبستان از مجموعه بازی های ستاره طلایی گاج از ششمین جشنواره بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال.

 Copyright 2015 – Arsin ©