تولیـد و پخش تیـزر

مؤسسه فرهنگی و هنری آرسین زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن عقد قرارداد همكاری با سازمان صدا و سیما به عنوان مجری پذیرش و پخش تبلیغات تلویزیونی، آماده ارائه خدمات تولید فیلم‌های تبلیغاتی، برنامه‌ریزی پخش تبلیغات تلویزیونی،‌ ارائه كنداكتورهای پخش و مانیتورینگ پیام‌های بازرگانی سازمان صدا و سیما به كلیه شركت‌های خصوصی و دولتی متقاضی خواهد بود.

برجستــه‌ترین تولیـدات این بخش:
• تولید 6 تیزر تلوزیونی به سفارش شرکت انگلیسی MadBid و پخش بیش از چهارهزار بار از هفده کانال تلوزیونی اروپا به 5 زبان بین المللی از جمله کانالهایUK TV, ITV2, ITV3, ITV4, Ideal World CBBC .
• تولید تیزر تبلیغاتی انتشارات بین المللی گاج.

 Copyright 2015 – Arsin ©