انیمیشن Cut-out یا Hand-Drawn؟ هدف از ساخت انیمیشن دوبعدی شما چیست؟ معرفی کسب و کارتان؟ آموزش؟ سرگرمی مخاطبین؟ هر آنچه از انیمیشن دوبعدی مطلوب خود در ذهن دارید و با هر هدفی که آن را می سازید Dream Farm تجربه آن را دارد و می تواند ایده شما را به واقعیت تبدیل می کند.