انیمیشن Cut-out یا Hand-Drawn؟ هدف از ساخت انیمیشن دوبعدی شما چیست؟ معرفی کسب و کارتان؟ آموزش؟ سرگرمی مخاطبین؟ هر آنچه از انیمیشن دوبعدی مطلوب خود در ذهن دارید و با هر هدفی که آن را می سازید .ما  تجربه آن را داریم و می توانیم ایده شما را به واقعیت تبدیل کنیم.