این ویدئوی تبلیغاتی برای تبلیغ تجارت یک آژانس املاک به نام ADAM DUFFUS تولید شده است.این نوع تبلیغات برای برندهای شخصی و بیزینس‌های کوچک مناسب است.