عرب فشنیستا یک بازی Match 3  با موضوع مد و فشن هست. در این بازی شما باید به قهرمان داستان (سارا) که می خواهد به یک مدل و اینفلئونسر در فضای مد و فشن در کویت تبدیل شود کمک کنید تا به آرزوی خود برسد.