این انیمیشن موزیکال جهت معرفی بازی مزرعه آروین تولید شد. این انیمیشن موزیکال در ابتدای بازی برای معرفی مسکوتهای  انتشارات بین المللی گاج و همچنین کاراکترهای دیگر بازی مزرعه آروین پخش می شود تا کودک با فضای بازی آشنا شود. این انیمیشن توسط تیم آرسین در سال 2009 تولید شده است.