یک بازی ۲.۵ بعدی در ژانر Time Management و Farming با هدف آموزش ریاضی به کودکان. موضوع این بازی حول دو مسکوت انتشارات بین المللی گاج (طراحی شده توسط آرسین) و مزرعه پدربزرگ آنان می چرخد.