Astro یکی از شخصیت های موزیک ویدیو super sky می باشد که به صورت سه بعدی طراحی شده است.