در این انیمیشن موزیکال که برای پایان بازی  قلعه آترا طراحی و تهیه شده، ویکی و نیکی حیوانات کوچکی که به دست کرکس بزرگ و نوچه هایش دزدیده و اسیر شده بودند را نجات می دهند و کرکس بزرگ را نیز می کشند. جشن پیروزی ویکی و نیکی و حیوانات آزاد شده با بهره گیری از طراحی خلاقانه فضایی پویا و رنگی، همراه با ترانه های شاد و آموزنده و استفاده از صدا ‍‍‍‍‍پیشگان بنام و محبوب، این انیمیشن موزیکال را برای کودکان بسیار جذاب کرده است.