این انیمیشن وایت برد به منظور توصیف مسائل دندانپزشکی , چالش ها و راه حل های ارائه شده توسط شرکت Monkey Solutions طراحی شده است.