Fun English نام مجموعه بازی های آموزشی زبان انگلیسی می باشد که به سفارش شرکت میشا و کوشا برای رده سنی 4 تا 14 سال در قالب سه سطح1( 4 تا 6 سال)، سطح 2( 7 تا 9 سال)، سطح3(10 تا 14 سال) توسط آرسین طراحی شده است.

سطح ۱ – مناسب براي كودكان ۴ تا ۶ سال

در اين طرح، از رويكرد متداول روز با عنوان CLT (Communicate language teaching) كه مورد استقبال سيستم آموزشي امروز دنيا می باشد، استفاده شده. در اين رويكرد، آموزش به صورت whole words‌  بوده و از كل به جزء صورت مي پذيرد.