Fun English نام مجموعه بازی های آموزشی زبان انگلیسی می باشد که به سفارش شرکت میشا و کوشا برای رده سنی 4 تا 14 سال در قالب سه سطح1( 4 تا 6 سال)، سطح 2( 7 تا 9 سال)، سطح3(10 تا 14 سال) توسط آرسین طراحی شده است.

سطح 3 – مناسب براي كودكان 10 تا 14 سال

در اين سطح نيز با آموزش نقش هاي مختلف زباني ضمن افزايش fluency در صحبت كردن به دنبال افزايش accuracy مي باشيم. در ضمن بيان نقش هاي مختلف زباني , دامنه لغات آنها نيز اضافه خواهد شد. پس از اين سطح، فراگير قادر خواهد بود لغات پر كاربرد در زندگي روزمره را بشناسد و درباره ي آنها صحبت كند