برای طراحی مسکوت های شامپو کودک گلرنگ ابتدا یک جلسه طوفان فکری برگزار شد. در این طوفان فکری صدها حیوان مختلف را بررسی کردیم. ما به دنبال حیواناتی بودیم که هم کمی پشمالو باشند و هم بامزه و دوست داشتنی.

گزینه ای که نظرها را به خود جلب کرد پاندای قرمز بود. حیوانی که هم پشمالوست هم بامزه و دوست داشتنی و مهم تر از همه اینکه کمتر دیده و استفاده شده است.