در فرآیند طراحی رابط کاربری بازی های کودکانه رنگبندی و طراحی المان ها نقش تاثیرگذاری دارند. ما در طراحی رابط کاربری و تجربه کاری بازی کودکانه مانستر گیمز سعی کردیم با بهره گیری از شخصیت های کارتونی محبوب کودکان محیط بازی را برای مخاطب هدف جذاب کنیم.