sason موسس گروه موسیقی Super Sky است که به عنوان خواننده و آهنگساز نیز در این گروه فعالیت دارد. این کاراکتر بر اساس صورت و بدن این شخصیت طراحی شده است.